พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ
ลงวันที่ 31/07/2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายกานต์  สินสืบผล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบนทางหลวงหมายเลข 33 (สุวรรณศร) ระหว่างถนนหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาสระแก้ว เขต 1  ถึง  หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'