ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ลงวันที่ 25/02/2565

ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการจัดกิจกรรม"การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม"

ณ บริเวณทางข้ามหรือทางม้าลาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ มีกิจกรรมปรับปรุงสัญญาณเตือน การปรับปรุงทางข้ามหรือทางม้าลายโดยการทาสี ตีเส้นบริเวณทางข้ามหรือทางม้าลาย เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนน สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว


'