การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 18/05/2565

การประชุมการมีส่วนรวมของประชาชน  โครการก่อสร้างอาคารสำนักงานบริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน - สตึงบท) พร้อมด่านช่างน้ำหนักรถบรรทุกและองค์ประกอบอื่น จ.สระแก้ว  ๑  แห่ง


'