เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๕
ลงวันที่ 27/07/2565

แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) นำโดย นายพรพิชิด กลิ่นมาลี นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพร้อมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th


'