มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมของทางหลวง กิจกรรมรณรงค์เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
ลงวันที่ 26/12/2565

แผนที่เส้นทางเลือก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565   

แผนที่เส้นทางเลือกเทศการปีใหม่ ปี 2566


'