แจ้งประชาสัมพันธ์ทางหลวงหมายเลข 3446 (เขาช่องตากิ่ว) เปิดให้ผ่านได้
ลงวันที่ 27/12/2565

เส้นเขาช่องตากิ่วทางเลี่ยงเขาช่องตะโก ถนนสาย 348 ผ่านช่องเขาตะโก ไปอำเภอโนนดินแดง และเส้นทางเลี่ยงถนนสาย 3446 ผ่านช่องตากิ่ว ไป อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เส้นทางเลี่ยงพิเศษ เปิดให้ผ่านได้ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 โดยให้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 3446 ช่องตากิ่ว

เมื่อขับผ่านอำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา จะสามารถเดินทางไปช่องตะกิ่ว ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3446 เข้าเขตอำเภอละหานทราย เลี้ยวขวาเข้าอำเภอบ้านกรวด เลี้ยวซ้ายไปอำเภอประโคนชัย ตรงไปเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ หรือเลี้ยวขวาไปจังหวัดสุรินทร์ได้เลย ช่องตะกิ่ว 24ชม.

มี จนท.อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางครับ


'