กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่บริเวณจุดพักรถบางปะกง กม.49 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ลงวันที่ 31/03/2566

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่บริเวณจุดพักรถบางปะกง กม.49 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง โดยห้องน้ำใหม่ได้ออกแบบให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก และใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ ลดการสัมผัส และแพร่กระจายขอโควิด-19

และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
35 ดาวน์โหลด

'