title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา
ลงวันที่ 23/04/2562

วันนี้ (22 เมษายน 2562) เวลา 09.15 น. ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลังจากพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยประชาชนบอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ ๆ นายกรัฐมนตรีบอกขอให้สู้ร่วมกัน สู้กับความเดือดร้อน และเภทภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมบอกรักทุกคน และขอส่งใจให้ทุกคน แต่ขอให้เอาความรักความสามัคคีกลับคืนมา

 

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกำลังใจจากประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ช่วยกันดูเรื่องปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงแรงงานหลบหนีผิดกฎหมาย พร้อมกับฝากให้ข้าราชการท้องถิ่นพัฒนาตัวเอง ทำงานเพื่อประชาชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนต้องเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการค้าขาย ขอให้เพิ่มช่องทางการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ สร้างจุดขายเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยคนทุกช่วงวัย ที่สำคัญต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนไทยต้องมีความรักความสามัคคี มีความเคารพผู้ใหญ่ อย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ประเทศไทยต้องสงบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนไทยทุกคน  ในส่วนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินโครงการที่สำคัญต่าง ๆ อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รัฐบาลก็ได้ทำเพื่อประชาชนหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสัญจร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
167 ดาวน์โหลด
161 ดาวน์โหลด
159 ดาวน์โหลด
198 ดาวน์โหลด
179 ดาวน์โหลด
160 ดาวน์โหลด
196 ดาวน์โหลด
169 ดาวน์โหลด
156 ดาวน์โหลด
184 ดาวน์โหลด

'