ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๖+๔๗๕ - กม.๒๖๗+๕๐๖ RT. 22/08/2566 สก.29/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๖+๙๕๐ - กม.๒๓๗+๘๖๑ LT. 21/07/2566 สก.28/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
33 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 348 , ทางหลวงหมายเลข 3067 , ทางหลวงหมายเลข 3395 และทางหลวงหมายเลข 3462 05/01/2566 สก.27/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.79+515 - กม.79+940 08/11/2565 สก.15/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง – โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.241+325 - กม.241+925 08/11/2565 สก.16/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
36 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 4 ระหว่าง กม.287+048 - กม.288+032 08/11/2565 สก.21/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
37 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 3 ระหว่าง กม.273+815 - กม.275+077 08/11/2565 สก.20/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
38 จ้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+225 - กม.271+825 08/11/2565 สก.12/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 5 ระหว่าง กม.288+150 - กม.288+850 08/11/2565 สก.19/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 6 ระหว่าง กม.292+465 - กม.293+065 07/11/2565 สก.18/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.218+359 -กม.272+875 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.272+875 - กม.297+380 03/11/2565 สก.13/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
42 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 บริเวณ กม.67+400 (แยกบุกะสัง) 02/11/2565 สก.14/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.17+654 - กม.18+206 01/11/2565 สก.11/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
44 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.116+745 - กม.117+174 01/11/2565 สก.10/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
45 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 2 ระหว่าง กม.82+538 - กม.83+798 01/11/2565 สก.17/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 141 รายการ