ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1861 ซื้อวัสดุยานพานหะ จำนวน 2 รายการ 09/01/2562 619/30/62/15 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1862 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/01/2562 619/30/62/14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1863 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 619/62/08 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1864 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1865 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 619/60/62/85 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1866 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1867 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 619/35/62/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1868 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.10+700 - กม.13+526 ปริมาณงาน 22,608 ตร.ม. 28/12/2561 คค 06061/พ.1/e.19/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1869 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 619/60/62/83 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1870 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/12/2561 619/45/62/82 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1871 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 25/12/2561 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1872 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 619/60/62/80 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1873 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 619/45/62/81 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1874 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 24/12/2561 619/40/62/13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1875 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 24/12/2561 619/40/62/12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1,861 ถึง 1,875 จาก 1,931 รายการ