ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1876 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 21/12/2561 619/60/62/78 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1877 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 21/12/2561 619/45/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1878 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 2 หน้า (สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 3067, 3366, และ 3586 ปริมาณงาน 1,496 อัน 21/12/2561 619/-/62/77 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1879 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 19/12/2561 619/60/62/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1880 จ้างผลิตป้ายไวนิล 19/12/2561 619/-/62/75 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1881 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 12 รายการ 18/12/2561 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1882 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1883 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 619/60/62/72 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1884 จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าลาดคันทางซ้ายทางขวาทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 317 ปริมาณงาน 230,920 ตร.ม. 14/12/2561 619/ - /62/70 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1885 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/12/2561 619/40/62/71 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1886 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 619/35/62/69 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1887 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 619/62/07 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1888 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ 13/12/2561 619/60/62/68 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1889 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 ราการ 12/12/2561 619/60/62/67 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
1890 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 619/62/06 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 1,876 ถึง 1,890 จาก 1,931 รายการ