ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 619/67/04/26 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
32 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 619/67/04/25 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/03/2567 619/60/67/78 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
34 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/03/2567 619/70/67/77 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
35 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 11/03/2567 619/70/67/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 11/03/2567 619/60/67/75 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2567 619/60/67/73 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2567 619/60/67/72 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/03/2567 619/60/67/71 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/03/2567 619/60/67/70 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/03/2567 619/35/67/69 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
42 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 05/03/2567 619/ - /67/74 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 04/03/2567 619/67/05/24 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
44 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 619/67/04/23 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/02/2567 619/35/67/68 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,931 รายการ