title
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
SA KAEO HIGHWAY DISTRICT (WATTHANA NAKHON)
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า ใส่ใจปวงประชา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.๒๒+๗๗๐ - กม.๒๖+๗๙๓ LT. ปริมาณงาน ๔.๐๒๓ กม. ต่อ ๒ ช่องจราจร 11/03/2563 สก.8/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
17 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.93+140 - กม.95+755 ปริมาณงาน 23,906 ตร.ม. 10/03/2563 สก.6/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอนควบคุม 0102 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.12+570 - กม.14+225 LT. ปริมาณงาน 19,077 ตร.ม. 10/03/2563 สก.5/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
19 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ทับทิมสยาม๐๕ - วัฒนานคร ระหว่าง กม.๑๒+๗๙๐ - กม.๑๖+๐๗๕ ปริมาณงาน ๒๙,๘๐๕ ตร.ม. 09/03/2563 สก.2/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
20 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๙๐ - กม.๑๔๖+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑๘,๙๗๗ ตร.ม. 09/03/2563 สก.4/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.๑๘๘+๖๒๐ - กม.๑๙๑+๘๙๐ ปริมาณงาน ๒๙,๖๙๖ ตร.ม. 06/03/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
22 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๕๘+๔๘๕ - กม.๒๕๙+๗๙๓ LT. ปริมาณงาน ๑๕,๙๔๐ ตร.ม. 06/03/2563 สก.3/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
23 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 21/01/2563 สก.4/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
24 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 25/12/2562 สก.2/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
25 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานนอกเงินทุน) จำนวน 7 รายการ 21/08/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
26 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 7 รายการ 07/08/2562 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
27 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สระขวัญ - เขามะกา บริเวณ กม.๑๗+๙๓๐ (แยกน้ำซับ) ผลผลิต ๑ แห่ง 20/03/2562 คค 06061/พ.1/e.23/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
28 งานจ้างเหมาทำการงานค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓, ๓๕๙, ๓๖๑๘, ๓๓๙๕, ๓๔๖๒, ๓๓๖๖, ๓๔๘, ๓๑๙๘, ๓๔๘๖, ๓๔๗๙, ๓๓๐๘ ปริมาณงาน ๑๖ แห่ง (๑,๒๐๘ อัน) 06/02/2562 คค 06061/พ.1/e.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
29 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 – กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2562 คค 06061/พ.1/e.21/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
30 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 10/01/2562 คค 06061/พ.1/e.20/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 31 รายการ