ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 5 ระหว่าง กม.288+150 - กม.288+850 09/12/2565 สก.19/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
167 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 6 ระหว่าง กม.292+465 - กม.293+065 09/12/2565 สก.18/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
168 จ้างก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.218+359 -กม.272+875 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.272+875 - กม.297+380 08/12/2565 สก.13/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
169 จ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 บริเวณ กม.67+400 (แยกบุกะสัง) 09/12/2565 สก.14/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
170 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.17+654 - กม.18+206 08/12/2565 สก.11/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
171 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.116+745 - กม.117+174 08/12/2565 สก.10/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
172 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 2 ระหว่าง กม.82+538 - กม.83+798 09/12/2565 สก.17/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
173 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 4 ระหว่าง กม.236+676 - กม.237+096 09/12/2565 สก.23/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
174 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.129+045 - กม.129+461 09/12/2565 สก.22/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
175 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน โคคลาน - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๗๕ - กม.๑๒๕+๙๘๐ (รวมแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘) 08/12/2565 สก.9/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
176 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๑๓+๖๖๓ - กม.๑๘+๕๒๖ 08/12/2565 สก.8/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
177 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน อรัญประเทศ - แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.๐+๒๖๕ - กม.๒+๐๗๕ 18/11/2565 สก.5/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
178 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 03/11/2565 สก.2/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
179 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง 03/11/2565 สก.1/2566 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
180 จ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331 - กม.296+366 RT. (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366) 09/02/2565 สก.9/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 216 รายการ