ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ป่าไร่ – ช่องตากิ่ว ระหว่าง กม.87+135 – กม.90+353 09/02/2565 สก.10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
182 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.224+086 (แยกบ้านแก้ง) 09/02/2565 สก.8/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
183 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงตาพระยา แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง 17/01/2565 สก.1/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
184 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ตอน 2 ระหว่าง กม.122+195 - กม.123+385 และกม.123+815 – กม.125+635 09/02/2565 สก.6/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
185 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3198 ตอน ช่องกุ่ม – หนองสังข์ ระหว่าง กม.15+060 - กม.15+445 และกม.15+835 – กม.18+495 09/02/2565 สก.7/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
186 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+807 - กม.12+417 และ กม.12+523 - กม.13+958 08/02/2565 สก.5/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
187 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 8 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ) 31/01/2565 สก.2/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
188 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ระหว่าง กม.146+439 - กม.147+161 31/01/2565 สก.3/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
189 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ตอน 1 ระหว่าง กม.54+040 - กม.54+915 02/02/2565 สก.4/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
190 ซื้อเสาหลักนำทางยางพารา ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ปริมาณงาน 880 ต้น 25/06/2564 สก.1/2564 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
191 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 สก.22/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
192 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอรัญประเทศ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) บริเวณ กม.296+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สก.16/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
193 จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม บริเวณ กม.197+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 สก.15/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
194 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.229+767 - กม.230+595 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 24/04/2563 สก.14/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
195 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0201 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.25+650 - กม.26+764 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 24/04/2563 สก.10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 181 ถึง 195 จาก 216 รายการ