ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.240+725 จำนวน 1 แห่ง 19/03/2567 619/ - /67/86 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
17 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.256+300 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/85 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.224+602 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/84 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
19 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.238+130 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/83 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
20 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0102 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.76+750 จำนวน 1 แห่ง 18/03/2567 619/ - /67/82 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/03/2567 619/60/67/81 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 15/03/2567 619/60/67/80 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/03/2567 619/60/67/78 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
24 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 11/03/2567 619/70/67/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 11/03/2567 619/60/67/75 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2567 619/60/67/73 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/03/2567 619/60/67/72 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/03/2567 619/60/67/71 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/03/2567 619/60/67/70 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
30 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/03/2567 619/35/67/69 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 216 รายการ