ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.293+500 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/52 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
47 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0702 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ที่ กม.292+761 (ด้านซ้ายทาง) จำนวน 1 แห่ง 29/01/2567 619/ - /67/51 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 29/01/2567 619/60/67/50 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/01/2567 619/60/67/49 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
50 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2567 619/35/67/47 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
51 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/01/2567 619/85/67/46 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 619/45/67/45 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2567 619/60/67/44 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/01/2567 619/60/67/42 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 22/01/2567 619/45/67/41 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
56 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน 19/01/2567 619/ - /67/40 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 11/01/2567 619/60/67/39 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/12/2566 619/35/67/38 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
59 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 16 รายการ 26/12/2566 619/85/67/37 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/12/2566 619/35/67/36 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 216 รายการ