ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/11/2566 619/35/67/16 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
77 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 29 รายการ 13/11/2566 619/85/67/14 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 13/11/2566 619/45/67/13 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/11/2566 619/60/67/12 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ 09/11/2566 619/60/67/11 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 619/60/67/10 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 619/85/67/9 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/11/2566 619/60/67/8 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/10/2566 619/35/67/7 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
85 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ 27/10/2566 619/85/67/6 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายกิโลเมตรพร้อมเสาเหล็ก จำนวน 1 รายการ 26/10/2566 619/ - /67/5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 20/10/2566 619/45/67/4 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/10/2566 619/35/67/3 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/10/2566 619/60/66/2 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
90 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/10/2566 619/70/67/1 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 216 รายการ