ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ 29/09/2566 619/50/66/213 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 27/09/2566 619/40/66/211 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 27/09/2566 619/40/66/210 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/09/2566 619/60/66/209 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
95 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 25/09/2566 619/85/66/208 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/09/2566 619/40/66/207 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 21/09/2566 619/35/66/206 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
98 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 26 รายการ 20/09/2566 619/85/66/205 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
99 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 619/35/66/204 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 619/35/66/203 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 619/35/66/202 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/09/2566 619/60/66/201 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
103 จ้างเหมาซ่อมสัญญาณไฟจราจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 18/09/2566 619/ - /66/200 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
104 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบปั้มน้ำสำนักงานแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จำนวน 1 งาน 18/09/2566 619/ - /66/199 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/09/2566 619/45/66/197 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 216 รายการ