ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จำนวน 1 งาน 12/09/2566 619/ - /66/196 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
107 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 12/09/2566 619/70/66/195 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ 12/09/2566 619/60/66/194 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 619/35/66/193 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/09/2566 619/60/66/192 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 04/09/2566 619/45/66/191 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/09/2566 619/60/66/190 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 619/60/66/189 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 619/60/66/188 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/08/2566 619/35/66/187 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/08/2566 619/60/66/185 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 619/35/66/184 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 619/35/66/183 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/08/2566 619/35/66/182 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 21/08/2566 619/60/66/181 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 216 รายการ