แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110030176
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 1 ระหว่าง กม.73+585 - กม.75+440
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,470,200.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 13/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ