แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110032134
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 2 ระหว่าง กม.14+160 - กม.18+766 (เป็นช่วงๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,996,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ