แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64060018111
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยเเขวงทางหลวงสระเเก้ว (วัฒนานคร)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/06/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ