แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110034671
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0200 ตอน เขาแหลม – สระแก้ว ระหว่าง กม.130+200 – กม.143+700 LT., RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,132,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ