แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110058660
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก บริเวณ กม.226+255 (แยกบ้านแก้ง)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,495,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ