แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110058545
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 8 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+000 (เป็นช่วงๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,600,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ