แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100056192
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน เขาแหลม - สระแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.116+745 - กม.117+174
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 950,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ