แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66080013599
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๖+๔๗๕ - กม.๒๖๗+๕๐๖ RT.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,990,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/08/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ