แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 6 ระหว่าง กม.273+000 - กม.274+476 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 3 ระหว่าง กม.39+145 - กม.41+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 5 ระหว่าง กม.267+385 - กม.268+225 และ กม.268+645 - กม.269+555 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.296+065 - กม.296+575 และ กม.297+050 - กม.297+770 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+775 - กม.100+630 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+040 - กม.6+895 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 4 ระหว่าง กม.46+145 - กม.48+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.21+400 - กม.23+255 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.288+415 - กม.288+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน อ่างฤาไน - ทุ่งกบินทร์ ระหว่าง กม.156+425 - กม.158+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 142 รายการ