แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
101 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.6+080 - กม.7+200 และทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน โคกสะแบง - หนองเอี่ยน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+420 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
102 13/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.55+610 - กม.56+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
103 10/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ที่ กม.๗๖+๖๕๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
104 05/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๓๕๐ - กม.๖+๗๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๗๓๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
105 05/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไร่ - ช่องตากิ่ว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๓๐๐ - กม.๒๗+๕๒๐ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
106 05/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โนนสาวเอ้ - ไทรเดี่ยว ระหว่าง กม.๔+๗๑๕ - กม.๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๔,๗๐๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
107 05/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกเพร็ก - แสง์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๕๐ และ กม.๕+๓๕๐ - กม.๖+๗๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๔๘๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
108 03/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
109 03/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน บริเวณ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
110 03/11/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.๖๑+๙๑๘ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒ หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 101 ถึง 110 จาก 142 รายการ