แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
111 06/10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
112 06/10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
113 06/10/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
114 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงอรัญประเทศ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) บริเวณ กม.296+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
115 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม บริเวณ กม.197+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
116 03/04/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ที่ กม.61+918 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
117 23/03/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.229+767 - กม.230+595 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
118 23/03/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.229+767 - กม.230+595 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
119 11/03/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๒๒+๙๙๕ ปริมาณงาน ๗๔,๑๔๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
120 11/03/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช่องกุ่ม - หนองสังข์ ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๘+๑๕๕ ปริมาณงาน ๗๓,๘๕๗ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 111 ถึง 120 จาก 142 รายการ