แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 2 ระหว่าง กม.276+010 - กม.276+530 เปลี่ยนแปลงแผน
12 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) โครงการก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงสระแก้ว 1 แห่ง จังหวัดสระแก้ว ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0701 ตอน พระปรง - โนนจิก ที่ กม.234+837 - กม.234+950 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3486 ตอน กุดเตย - โคคลาน ระหว่าง กม.3+970 - กม.6+000 เปลี่ยนแปลงแผน
14 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 5 ระหว่าง กม.43+870 - กม.45+305 เปลี่ยนแปลงแผน
15 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทับทิมสยาม05 - วัฒนานคร ตอน 6 ระหว่าง กม.57+525 - กม.58+960 เปลี่ยนแปลงแผน
16 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 1 ระหว่าง กม.228+790 - กม.229+309 LT., RT. เปลี่ยนแปลงแผน
17 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองน้ำใส แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
18 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก ระหว่าง กม.77+386 - กม.80+036 เปลี่ยนแปลงแผน
19 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+028 - กม.10+953 เปลี่ยนแปลงแผน
20 25/03/2567 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ - ป่าไร่ ระหว่าง กม.0+036 - กม.1+476 เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 142 รายการ