แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 19/10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ - เขามะกา ระหว่าง กม.17+654 - กม.18+206 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 19/10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.79+515 - กม.79+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 19/10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.218+359 - กม.272+875 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.272+875 - กม.297+380 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 19/10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 5 ระหว่าง กม.288+150 - กม.288+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 19/10/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.271+225 - กม.271+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 20/09/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน โคคลาน – แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.123+075 - กม.125+980 (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 348) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 20/09/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ – แก้วเพชรพลอย ระหว่าง กม.0+265 - กม.2+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 20/09/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3198 ตอน ช่องกุ่ม – หนองสังข์ ระหว่าง กม.13+663 - กม.18+526 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 05/09/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงทับพริก แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 05/09/2565 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเขาฉกรรจ์ แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ.สระแก้ว 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 142 รายการ