ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67039452293
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.63+483 - กม.64+813 LT. , RT.
งบประมาณ 3,594,300.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 27/03/2567 01/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 27/03/2567 25/06/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 02/04/2567 11/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 18/04/2567 29/04/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 08/05/2567 05/08/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ