ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67039443634
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก - อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.278+334 - กม.279+855 และ กม.280+421 - กม.281+261 และ กม.281+694 - กม.283+214
งบประมาณ 6,365,100.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 28/03/2567 02/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 28/03/2567 26/06/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 03/04/2567 17/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 19/04/2567 30/04/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 09/05/2567 06/08/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ