ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1966 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 10/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1967 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 76,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1968 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพานหะ จำนวน 2 รายการ 09/01/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1969 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 07/01/2562 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1970 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1971 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 1,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1972 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 04/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1973 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 04/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1974 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอนควบคุม 0100 ตอน สระแก้ว - แซร์ออ ระหว่าง กม.31+810 - กม.33+525 ปริมาณงาน 16,722 ตร.ม. 04/01/2562 9,916,648.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1975 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 213,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1976 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 75,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1977 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 213,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1978 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 03/01/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1979 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 86,706.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1980 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.10+700 - กม.13+526 ปริมาณงาน 22,608 ตร.ม. 28/12/2561 9,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,966 ถึง 1,980 จาก 2,048 รายการ