ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2041 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 1,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2042 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2043 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.10+700 - กม.13+526 ปริมาณงาน 22,608 ตร.ม. 11/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2044 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าข้าม - โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.10+700 - กม.13+526 ปริมาณงาน 22,608 ตร.ม. 11/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2045 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 2 หน้า (สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 348 ปริมาณงาน 1,248 อัน 07/12/2561 349,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2046 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2047 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 254,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2048 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0402 ตอน ทุ่งกบินทร์ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.192+840 - กม.193+640 จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 2,349.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2049 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 06/12/2561 498,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2050 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 83,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2051 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.๑๐+๗๐๐ - กม.๑๓+๕๒๖ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๘ ตร.ม. 03/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2052 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ ระหว่าง กม.๑๐+๗๐๐ - กม.๑๓+๕๒๖ ปริมาณงาน ๒๒,๖๐๘ ตร.ม. 03/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2053 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ 30/11/2561 16,773.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2054 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/11/2561 94,246.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2055 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 30/11/2561 9,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,041 ถึง 2,055 จาก 2,084 รายการ